Om psykologen

Mitt navn er Ulf Wold og jeg er bosatt i Kristiansand med familie. Jeg er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo med utveksling til San Diego University of California. Min hovedpraksis hadde jeg ved Diakonhjemmet sykehus i Oslo: Vinderen distriktpsykiatrisk senter. Jeg har erfaring både fra privat og offentlig sektor. Jeg har videreutdannelse som spesialist i klinisk psykologi. Mitt faste arbeidssted er ved Sørlandet sykehus. I tillegg har jeg en privat praksis på ettermiddager og kveldstid som jeg har valgt å kalle Psykolog i Sør.

Jeg mener at faglig utvikling er viktig i mitt yrke for å gi best mulig behandling. Jeg gjennomfører derfor en 4-årig etterutdannelse ved Karakteranalytisk institutt. Dette er spesielt relevant for deg dersom du ønsker å gå i langtidsterapi.

En karakteranalytisk tilnærming gjør at jeg har fokus på bevisstgjøring av det som foregår i din kropp og hva dette kan fortelle oss om hvem du er, hvordan du har det, og hva du trenger. Vi skal sette ord på det som vanligvis bare «skjer» med deg (Væremåte, atferd, reaksjonsmønstre). For å oppnå dette forsøker jeg å leve meg inn i slik du har det og må samtidig kjenne etter hva du gjør med meg. Samspill og regulering er viktige deler av dette arbeidet. Jeg er spesielt opptatt av å hjelpe deg til å tre frem som et selvstendig individ som er trygg på egen identitet, følelser og behov, heller enn å la være fanget i kaos og styrt av gamle innlærte mønstre som ikke er bra for deg.  

Følge denne lenken til deres nettside dersom du er ønsker å lære mer om karakteranalyse https://www.karakteranalyse.no/hva-er-karakteranalyse/