Om psykologen

Mitt navn er Ulf Wold og jeg er bosatt i Kristiansand med familie. Jeg er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo med utveksling til University of California. Min hovedpraksis hadde jeg ved Diakonhjemmet sykehus i Oslo: Vinderen distriktpsykiatrisk senter. Jeg har erfaring både fra privat og offentlig sektor. Jeg har videreutdannelse som spesialist i klinisk psykologi. Mitt faste arbeidssted er ved Sørlandet sykehus. I tillegg har jeg en privat praksis på ettermiddager og kveldstid som jeg har valgt å kalle Psykolog i Sør.


Jeg mener at faglig utvikling er viktig i mitt yrke for å gi best mulig behandling. Jeg gjennomfører derfor en 4-årig etterutdannelse ved Karakteranalytisk institutt. Utdannelsen består av 180 veiledningstimer, 380 seminartimer, 200 timer i egenterapi og en omfattende litteraturliste. Dette er spesielt relevant for deg dersom du ønsker å gå i langtidsterapi. Følge denne lenken til deres nettside dersom du er ønsker å lære mer om karakteranalyse: https://www.karakteranalyse.no/hva-er-karakteranalyse/