Behandlingstilbud


Jeg har kompetanse innen behandling av en rekke ulike psykiske tilstander, blant annet angst, depresjon og avhengighetsproblemer. 

Min tilnærming avhenger av dine behov. Hos meg er det samtidig du som bestemmer hva vi skal jobbe med og hvor lenge du vil fortsette. Behandlingen skjer på dine premisser.

Jeg tilbyr også langtidsterapi dersom du ønsker å gå inn i en mer omfattende prosess. Les mer om dette under «Om psykologen».

En fordel med å oppsøke et privat tilbud hos meg er kort ventetid. Du må heller ikke måtte forholde deg til en rekke kartleggingsskjemaer og prosedyrer.

I tillegg til ordinære samtaletimer kan jeg gjennomføre visse typer utredninger og skrive rapporter og erklæringer ved behov.

Jeg har kontor i 2.etg i Helsehuset og kan i min private praksis tilby timer på ettermiddager og på kveldstid. Venterommet er stort og deles med andre heletjenester, så dette er med på å bidra til et mer anonymt fremmøte.

Ordinær pris for en konsultasjon er kr 1250,- 

Med henvisning fra din fastlege kan jeg tilby redusert pris. Tilbudet er primært rettet mot de som ønsker langtidsterapi.

Ikke møtt eller ikke avbestilt/beskjed minst 24 timer før avtalt time faktureres kr 625,-